Προκηρύξεις

Επιλέξτε μια προκήρυξη από την παρακάτω λίστα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
και να υποβάλετε το βιογραφικό σας:31/01/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υποβολή Βιογραφικού

10/10/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Υποβολή Βιογραφικού

11/05/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Υποβολή Βιογραφικού

16/09/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μια (1) θέση ψυχολόγου, δύο (2) θέσεις κοινωνιολόγων και δύο (2) θέσεις ιατρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “CARE: Common Actions for REfugees and other migrants’ health” ΚΩΔ. 833, (WP7) με αντικείμεν
Υποβολή Βιογραφικού